Het verzoek om een raadgevend referendum te houden over de 'aftapwet' gaat door naar de laatste fase, waarna duidelijk wordt of het referendum daadwerkelijk zal plaatsvinden.

Dat meldt de Kiesraad, dat de afgelopen twee weken heeft gekeken naar de geldigheid van de meer dan tienduizend handtekeningen die reeds werden opgehaald voor het referendum.

Het verzoek om een referendum over de 'aftapwet' is een initiatief van een groep studenten uit Amsterdam. Zij wisten de eerste fase van de aanvraag, waarbij minimaal tienduizend handtekeningen ingezameld moeten worden, met succes te doorlopen.

In totaal werden er 19.266 ondertekende verzoeken ingediend, waarvan op basis van een steekproef het grootste gedeelte als geldig is beoordeeld.

De initiatiefnemers krijgen voor de laatste fase zes weken de tijd, van 4 september tot en met 16 oktober. In die periode moeten zij 300.000 handtekeningen zien te verzamelen.

Meer bevoegdheden

Als de groep hierin slaagt dan wordt er een raadgevend referendum gehouden over de wet in kwestie. Het gaat om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vaak de 'aftapwet' genoemd.

Hierin wordt onder meer vastgelegd dat zowel de AIVD als de MIVD op grote schaal internetverkeer mogen verzamelen, bijvoorbeeld ter opsporing van terroristen.

Volgens privacyvoorvechters gaan de bevoegdheden te ver omdat hierbij ook de gegevens van onschuldigde burgers mogen worden verzameld en bewaard. De wet is al door de Tweede en Eerste Kamer.