Een Duitse rechter heeft bepaald dat een werkgever geen software mag inzetten die het internetgedrag en de toetsenbordaanslagen van werknemers vastlegt.

Het Bundesarbeidsgericht, de hoogste rechtbank die beslist over arbeidsgeschillen, heeft besloten dat een medewerker van een mediabedrijf onterecht is ontslagen op basis van bewijs dat door zulke spionagesoftware werd verzameld.

De man werkte als programmeur bij het bedrijf, dat zijn medewerkers begin 2015 informeerde over de afluistersoftware op bedrijfscomputers.

De ontwikkelaar werd ontslagen nadat via de software bleek dat hij tijdens zijn werk ook klussen uitvoerde voor een ander bedrijf. Volgens de man ging het om zeer beperkte activiteiten, die grotendeels tijdens zijn pauzes plaatsvonden.

De rechtbank bepaalde dat het gebruik van de afluistersoftware een onrechtmatige manier is om medewerkers te controleren. Het was alleen toegestaan geweest om hier gebruik van te maken als er een verdenking was van crimineel gedrag of ernstige tekortkomingen op het werk, aldus de rechter.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen Nederlandse werkgevers alleen steekproefsgewijs het e-mail- en internetgebruik van hun werknemers controleren. Als er een vermoeden van misbruik bestaat, mogen controles onder bepaalde voorwaarden ook heimelijk worden uitgevoerd.