Een nieuwe site van de politie, waarop mensen kunnen controleren of hun wachtwoorden gestolen zijn, kan de enorme belangstelling niet aan.

De politie biedt mensen sinds vrijdag de mogelijkheid om via het internet te controleren of hun e-mailadres of andere inloggegevens in criminele handen zijn gevallen.

Daar hadden 's middags al 166.000 mensen gebruik van gemaakt. Sindsdien ligt dat gedeelte van de website plat.

De politie heeft in de loop der tijd ruim 60.000 mailadressen verzameld die zijn aangetroffen bij onderzoeken naar cybercriminaliteit. Wanneer iemands gegevens voorkomen in die database, dan stelt de politie de gebruiker na invoer van het e-mailadres op de hoogte en geeft tips hoe te handelen.

Weerbaarder

Volgens de politie is de controlefunctie ''opnieuw een stap om de burger weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit’'. De politie in Duitsland was enkele weken geleden de eerste die zo'n toets invoerde, nadat beveiligingsonderzoeker Troy Hunt eerder met de site Have I Been Pwned? al een vergelijkbare dienst aanbood.

Het is vanwege privacywetgeving de politie niet toegestaan mensen zelf actief te informeren over misbruik van hun mailadres.

Onderzoeken

Digitale gegevens zoals e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn aangetroffen bij onderzoeken naar cybercriminelen. Zij verkregen die door in te breken op computers en websites.

Volgens Ron de Milde, programmadirecteur Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening bij de politie, zijn die data onder meer gebruikt voor oplichtingspraktijken via speciale computernetwerken - de zogenoemde botnets. Hij adviseert het publiek om regelmatig wachtwoorden te veranderen.

De politie kan op zijn vroegst volgende week zeggen hoeveel van de gecontroleerde e-mailadressen mogelijk misbruikt zijn.