DEN HAAG - Negen gemeenten mogen meedoen aan een proef met breedbandinternet. Ze zullen daarvoor subsidie krijgen van het ministerie van Economische Zaken. Dat heeft het departement vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om Appingedam, Almere, Utrecht, Deventer, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Den Haag en Wageningen. Het totale budget voor deze experimenten bedraagt 6,91 miljoen euro, waarvan bijna 1 miljoen komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De negen projecten zijn door een onafhankelijke adviescommissie gekozen uit 22 ingediende voorstellen. De financiële bijdrage van de overheid is bedoeld als ondersteuning in proces- en organisatiekosten, kosten van voorlichting en communicatie of kosten op het gebied van beheer en overdracht van kennis die bij de proefprojecten wordt opgedaan.

Door middel van lokale en regionale proeven (zogeheten breedbandpilots) wil de overheid nagaan onder welke voorwaarden marktpartijen gestimuleerd kunnen worden om versneld een breedbandnetwerk uit te rollen.

De gemeenten mogen de subsidie niet gebruiken voor investeringskosten van marktpartijen die breedbandinfrastructuur willen aanleggen. De minister van Economische Zaken zal naar verwachting binnenkort definitief vaststellen welke projecten welk bedrag aan subsidie zullen ontvangen.