BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft donderdag formeel gevraagd om een geheel nieuwe behandeling van een omstreden voorstel voor het patenteren van software. De fractievoorzitters stuurden dat verzoek conform verwachting naar de Europese Commissie, nadat eerder de specialisten in het parlement deze uitzonderlijke procedure in gang worden gezet.

Door een nieuwe behandeling zijn nieuwe wijzigingsvoorstellen mogelijk. Het softwarepatent is omstreden omdat het volgens tegenstanders de grote bedrijven in de hand werkt en contraproductief is voor de kleine ontwerpers van computerprogramma's. Donderdagmorgen was er nog een kleine demonstratie van tegenstanders van het wetsvoorstel.

Stemmen

De Commissie heeft volgens een woordvoerder gevraagd dat, ondanks het verzoek van het parlement, de Europese ministerraad het voorstel alsnog behandelt. Tot nu toe is de finale behandeling steeds uitgebleven doordat nationale parlementen, waaronder in Nederland, 'hun' minister opdragen tegen te stemmen.