DEN BOSCH - Bijwerkingen van medicijnen die niet in de bijsluiter staan, kunnen door artsen, andere zorgverleners en patiënten gemeld worden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Sinds donderdag is het mogelijk deze onbekende bijwerkingen ook op de website van Lareb op te zoeken.

Wie op de site de stofnaam van het medicijn en een orgaan van het lichaam of "lichaam als geheel" aanklikt, krijgt een overzicht van alle gemelde bijwerkingen. Daaronder staat ook alle informatie die Lareb zelf over het middel heeft gepubliceerd. De meldingen zijn erg summier.

Volgens directeur A. van Grootheest van Lareb zijn ze vooral bedoeld voor artsen en specialisten. Maar patiënten kunnen in elk geval zien, dat ze niet de enige zijn met bepaalde klachten, stelt hij.

Lareb houdt sinds 1963 in opdracht van de overheid de veiligheid van medicijnen in de gaten. In dat jaar werd de wereld opgeschrikt door de geboorte van meer dan 10.000 kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen als gevolg van thalidomide (Softenon).

Lareb geeft gemelde bijwerkingen door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG kan op basis van die informatie bijvoorbeeld besluiten dat de bijsluiter van het middel moet worden aangepast.