AMSTERDAM - Stichting Brein heeft sinds augustus 2004 ongeveer 300.000 e-mails verstuurd naar mensen die door middel van uitwisseldiensten muziek verspreiden via het internet. In het bericht worden zij opgeroepen te stoppen met het aanbieden van "auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermd materiaal".

Deze week begint Stichting Brein met het versturen van een strengere waarschuwing.

Tevens wil Brein binnenkort vorderingen naar de zogenoemde veelaanbieders versturen. "In landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Denemarken en Italië zijn de voorlichtingsactiviteiten inmiddels al gevolgd door juridische acties. Brein is van plan binnenkort ook in Nederland met het versturen van vorderingen tegen inbreukmakende veelaanbieders te beginnen. Deze vorderingen bestaan uit een verbod met dwangsom voor toekomstige inbreuken en de betaling van een schadevergoeding voor de reeds gepleegde inbreuken," aldus de stichting.

Het bericht dat verstuurd wordt luidt als volgt:

"Attentie! U maakt inbreuk op auteursrecht en naburige rechten. Stop uw illegale aanbod van muziek en andere content om aansprakelijkheid voor schade te voorkomen.

Stichting BREIN heeft vastgesteld dat u illegaal muziek en mogelijk ook andere content zoals films en games aanbiedt via de peer-to-peer (p2p) uitwisseldienst waarvan u gebruik maakt. U pleegt daarmee inbreuk op het auteursrecht en de naburige rechten van de makers, uitvoerende kunstenaars en producenten van die content. U bent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door uw inbreuk.

Stichting BREIN sommeert u uw illegale aanbod van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde content onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.

Indien u auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde muziek of andere content downloadt via een p2p uitwisseldienst dient u het "delen" (filesharing) van de door u gedownloade bestanden uit te schakelen. Wanneer uw p2p uitwisseldienst u die mogelijkheid niet geeft dan kunnen schadeclaims alleen vermeden worden door het gebruik van die dienst te staken. Zie www.anti-piracy.nl voor het uitschakelen van filesharing.

Stichting BREIN, Handhaving tegen piraterij van muziek, film en interactieve software.

Steun creativiteit en kies voor legaal, kijk op www.pro-music.nl"