Encryptie op smartphones en het internet zorgt samen met de mogelijkheden die het Tor-netwerk biedt voor een omgeving die "in zekere zin wetteloos is". De drempel voor cybercriminaliteit wordt dan ook steeds lager.

Dat stelt de politie in het rapport Nationaal dreigingsbeeld 2017.

Door encryptie en het Tor-netwerk wordt het gemakkelijker voor nieuwe en al bestaande groepen om via het internet strafbaar materiaal uit te wisselen en te verspreiden, stelt de politie. Dankzij end-to-end-encryptie is het bovendien niet langer mogelijk om onder meer bewijsmateriaal veilig te stellen en apparaten te ontgrendelen.

Ook zijn er zorgen over kinderporno. De politie verwacht dat het aantal slachtoffers verder gaat stijgen vanwege het toenemende gebruik van internet en social media. "Ook zullen we livestreaming vaker gaan zien. Daarnaast beschikken daders over steeds betere mogelijkheden om zich af te schermen met behulp van TOR-netwerken en encryptie."

De politie verwacht rond 2020 jaarlijks ruim 20 duizend meldingen van kinderporno te ontvangen.

Drempel lager

De groeiende interesse van beroepscriminelen voor cybercrime en digitalisering van criminaliteit past in de trend van toenemende digitalisering in de samenleving, stelt het rapport. "Geavanceerde digitale mogelijkheden zijn voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zonder veel voorkennis."

Bovendien kunnen criminelen zonder al te veel moeite op grote schaal criminele acties uitvoeren via kant-en-klare softwarepakketten. Een nieuw soort dader betreedt daardoor de criminele markt. "Het gaat om individuen die communiceren via het internet en crimineel actief zijn zonder de deur uit te hoeven."

"Het is onvermijdelijk dat dit - meer nog dan nu al het geval is - consequenties zal hebben voor de manier waarop handhaving en opsporing gestalte krijgen", aldus het rapport.