AMSTERDAM - Ondanks dat Drempels Weg zich zo had ingespannen, is nog steeds driekwart van de overheidssites slecht toegankelijk. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden door bureau Advies Overheid.nl (www.overheid.nl).
www.overheid.nl

Advies Overheid.nl heeft de 823 overheidssites op www.overheid.nl onderworpen aan een beperkte toegankelijkheidstest. Er werden twee eenvoudige toegankelijkheidseisen op tafel gelegd waar de homepages aan moesten voldoen: het toevoegen van een alt-tekst en het geven van een titel aan frames. 74,5 procent slaagde al niet voor deze eerste lage drempel.

Drempels Weg is opgezet door het ministerie van VWS om internet bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen.

In juni 2002 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin staat dat alle lidstaten hun overheidswebsites toegankelijk moeten maken voor de aanvang van 2003, het Europees jaar van de Gehandicapten. Driekwart van de Nederlandse sites voldoet hier dus nog niet aan.