Hoewel de Nederlandse overheid digitale veiligheid beschouwt als prioriteit, wordt er nog te weinig in geïnvesteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek door het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid, meldt De Telegraaf maandag.

In de Cyber Readiness Index betitelen de onderzoekers de opstelling van de Nederlandse overheid op het gebied van digitale veiligheid als onvoldoende. "Nederland stelt dat cyberveiligheid een prioriteit is, maar financiert tegelijkertijd de organisaties die dat beleid moeten uitvoeren niet alsof ze van strategisch belang zijn voor het economisch welzijn of de nationale veiligheid", schrijven zij.

Volgens de onderzoekers is de Nederlandse benadering van cyberveiligheid wel gestoeld op een goede fundering en een heldere visie wat betreft de benodigde organisaties en infrastructuur, maar ontbreken financiële slagkracht en centrale sturing. 

Ze betitelen het Nederlandse cyberveiligheidsbeleid dan ook als "deels operationeel". Het delen van informatie is het enige onderdeel van het beleid dat in het onderzoek een ruime voldoende krijgt.

Het Potomac Institute for Policy Studies is een onafhankelijke denktank, die onderzoek doet naar beleidsvraagstukken op het gebied van wetenschap, techniek en nationale veiligheid. 

'Stevige prestatie'

Het onderzoeksrapport wordt dinsdag overhandigd aan Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator (NCTV) Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). 

Zorko vindt ook dat er meer investeringen nodig zijn, maar benadrukt de conclusie van de onderzoekers dat Nederland los van de financiële kwestie op de goede weg is. "Het is toch een stevige prestatie dat we met bescheiden middelen toch solide resultaten hebben bereikt om de Nederlandse digitale veiligheid op orde te houden."

Ransomware

Cyberveiligheid is momenteel een veelbesproken onderwerp, gezien de grootschalige aanvallen met de ransomware Wannacry die gaande zijn. Daarbij worden op geïnfecteerde computers bestanden versleuteld, zodat zij niet meer te gebruiken zijn. Gebruikers krijgen de melding dat zij een losgeld dienen te betalen om de blokkade op te heffen. 

NCTV Zorko raadt consumenten aan te zorgen dat hun besturingssystemen en anti-virusprogramma's geüpdatet zijn. Daarnaast is het raadzaam back-ups te maken en niet op links of bijlagen in e-mails van onbekende verzenders te klikken.