AMSTERDAM - Tweede Kamerlid Kees Vendrik van Groenlinks heeft kamervragen gesteld aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van een Brits onderzoek waarin zou blijken dat GSM-straling bij jonge kinderen schadelijk kan zijn.

Het Britse onderzoek heeft als conclusie dat "geen kind onder de acht jaar oud een mobiele telefoon zou mogen hebben. Ze hebben een veel dunnere schedel die de warmtestraling niet weert."

De kamervragen:

1. Wat is uw oordeel over de resultaten van het onderzoek van de Britse Nationale Radiologische Beschermingsraad inzake effecten van straling van mobiele telefoons op kinderen?"

2. Werpt dit onderzoek nieuw licht op de vraag of en in welke mate straling van zendmasten of mobiele apparatuur op korte of langere termijn schadelijk is voor mensen, en in het bijzonder kinderen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u van plan om uw beleid aan te passen, bijvoorbeeld het vermijden of verbieden van plaatsen van zendmasten in de buurt van scholen?

4. Moeten ouders of verzorgers het gebruik van mobiele telefoons door kinderen aan banden leggen? Zo nee, waarom niet?