ROME - De Verenigde Naties zijn woensdag begonnen met een atlas van de oceanen op internet. De online atlas moet kennis over het mariene milieu bijeen brengen en schade tegengaan die wordt aangericht door overbevissing en vervuiling.

"Het is een grote oceaanwacht, die is ontworpen om zowel beleidsmakers als het publiek te informeren over de staat van de oceanen van de wereld", zei Serge Garcia, directeur van de afdeling visserij van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw.

De site
www.oceansatlas.org

De atlas mikt op verschillende gebruikersgroepen zoals scholieren en docenten, beleidsmakers, wetenschappers, media en niet-regeringsgebonden organisaties. Het nieuwe on line systeem helpt volgens Diouf het werk te coördineren dat wordt verricht in verschillende delen van de VN en in nationale instituten.