De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met een voorstel tot grondwetswijziging van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om digitale communicatie ook onder het briefgeheim te laten vallen.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim, maar in het voorstel dat dinsdag door de Tweede Kamer is aangenomen staat: 'ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.'

Daarmee valt ook digitale communicatie via bijvoorbeeld WhatsApp, e-mail of sms eronder. 

Het voorstel voor een grondwetswijziging werd begin 2014 ingediend door het kabinet. Het is nu ter beoordeling naar de Eerste Kamer gestuurd.