Een groot deel van de Tweede Kamer zegt in te willen stemmen met een grondwetswijziging, waardoor het briefgeheim ook gaat gelden voor digitale communicatie zoals WhatsApp-berichten en e-mails.

Het voorstel voor een grondwetswijziging werd begin 2014 ingediend door het kabinet. Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de kwestie.

Nu verwijst het briefgeheim specifiek naar telefoongesprekken, telegraafberichten en brieven, maar na de wijziging zou worden verwezen naar telecommunicatie. Daarmee zou de wet toekomstbestendiger worden.

Een meerderheid van de Kamer vindt dat een wijziging van het briefgeheim nodig is. "Het huidige artikel is hopeloos ouderwets, daar zijn we het allemaal mee eens" stelt Sven Koopmans (VVD). 

Koopmans wil de grondwetswijziging "sober en neutraal" houden. "Als we hem gaan optuigen, is de kans groot dat hij geen meerderheid van tweederde krijgt." Hij vindt niet dat Kamerleden allerlei toevoegingen moeten voorstellen, die ook in een gewone wet zouden passen.

Noodzaak

Kees Verhoeven (D66) pleit desondanks voor een wijziging van het voorstel. Hierin zou volgens hem moeten staan dat het briefgeheim enkel geschonden kan worden als dit noodzakelijk is om de nationale veiligheid te beschermen. Op het moment staat in de tekst dat het briefgeheim alleen geschonden mag worden als dit "in het belang van de nationale veiligheid" is. 

Het onderscheid tussen de woorden 'belang' en 'noodzakelijk' moet ervoor zorgen dat het briefgeheim niet wordt geschonden als er nog alternatieve onderzoeksmethoden voorhanden zijn. Minister Plasterk zei de moties van Verhoeven te ontraden. 

Onderscheid brieven

Nevin Özütuk (GroenLinks) wil dat er in de grondwet een losstaande verwijzing blijft bestaan naar briefpost, zodat de rechter toestemming moet blijven geven bij het schenden van het briefgeheim. In de voorgestelde grondwetswijziging hoeft de rechter niet bij iedere vorm van communicatie een oordeel te vellen om inzage mogelijk te maken.

Ronald van Raak (SP) wil niet dat dit onderscheid tussen briefpost en andere communicatie wordt gemaakt. In plaats daarvan zou de rechter volgens hem bij iedere vorm van communicatie moeten oordelen. 

Het is nog onduidelijk wanneer er over de wijziging zal worden gestemd. Vermoedelijk gebeurt dit pas als een nieuw kabinet is gevormd.