RIJSWIJK - Niet naar het spreekuur, maar zelf e-mailen met de huisarts. Verzekeraar Menzis begint deze week met een proef, waarbij 63.000 verzekerden gedurende drie maanden hun eigen huisarts per e-mail kunnen consulteren. Aan het project doen veertig huisartsen mee. Zij geven binnen 24 uur antwoord, aldus een woordvoerder van Menzis dinsdag.

Er bestaan al individuele e-mailhuisartsen, die alleen maar via internet werken. Meer zorgverzekeraars werken aan vergelijkbare plannen. Maar Menzis is de eerste die er nu al mee aan de slag gaat. Zij loopt hiermee vooruit op een wetswijziging die het vanaf 1 januari 2005 mogelijk maakt voor huisartsen om e-mailconsulten in rekening te brengen.

De proef moet uitwijzen of het klopt dat hierdoor het aantal mensen dat vooral voor geruststelling en informatie naar de huisarts gaat zal afnemen. Volgens een woordvoerder van Menzis is dat waar het grootste deel van de consulten tijdens het spreekuur over gaat. "Dat zijn bij uitstek vragen die via e-mailconsult kunnen worden opgelost."

Er zal ook gekeken worden of e-mailconsult drempelverlagend werkt en mensen daardoor juist eerder dan voorheen een beroep op hun huisarts doen. Wat Menzis betreft zal de proef hoe dan ook overgaan in een permanent systeem, al dan niet met aanpassingen.