DEN HAAG - De Nederlandse overheid moet de komende kabinetsperiode circa 2 miljard euro investeren als zij wil dat Nederland binnen Europa koploper wordt op het gebied van breedbandinternet.

Dat staat in het advies 'Nederland Breedbandland', dat de Expertgroep Breedband donderdag heeft aangeboden aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.

Van die 2 miljard euro is circa 700 miljoen nodig voor de ontwikkeling van toepassingen in overheidssectoren. "Hartpatiënten kunnen nu al worden aangesloten op breedband, waardoor het ziekenhuis hun lichamelijke toestand in de gaten kan houden", geeft voorzitter W. de Ridder van de Expertgroep Breedband als voorbeeld.

Voor technologische ontwikkeling is zo'n 400 miljoen nodig. De rest van het geld is bestemd voor fiscale aftrekmogelijkheden en premies om huiseigenaren en exploitanten van bedrijfsgebouwen te stimuleren een breedbandaansluiting aan te schaffen.

Hoofdnet

Als de overheid met geld over de brug komt, kunnen eind 2006 ruim 1,25 miljoen actieve breedbandaansluitingen zijn gerealiseerd, becijfert de Expertgroep Breedband, die het kabinet eind 2001 instelde. De benodigde glasvezelkabels zijn de afgelopen jaren (ondergronds) gelegd.

De laatste stap, de aansluiting van huishoudens op het hoofdnet, komt nauwelijks van de grond. Daarvoor moet de consument maandelijks minimaal 40 euro neertellen en dat bedrag is aan de hoge kant, stelt de koepelorganisatie van de Nederlandse kabelbedrijven, Vecai, op basis van ervaring.

De exploitatie van de glasvezelnetwerken is op termijn echter wel nodig. "De huidige telefonie- en kabelnetwerken lopen binnen afzienbare tijd tegen hun capaciteitsgrenzen aan", meent De Ridder. Dat komt onder meer door een toename in het internetgebruik via de kabel.

Samenwerking

De adviesgroep is voor een intensieve samenwerking tussen overheid en markt. De deskundigen zien nadrukkelijk niets in een scenario waarbij de overheid voor eigen rekening en risico breedbandverbindingen aanlegt en exploiteert.

De Vecai zegt zich te kunnen vinden in de uitgangspunten van de Expertgroep Breedband. "De belangrijkste zijn geen verstoring van marktwerking door overheidsbeleid, een strakke centrale regie om versnippering van projecten te voorkomen en concentratie van de overheid op stimuleren van vraag in plaats van aanbod", luidt de opsom