AMSTERDAM - Een nieuwe website informeert dove jongeren over seksualiteit. De site, die 20 december online gaat, biedt tevens ouders en leraren de mogelijkheid seksuele voorlichting te geven aan de hand van expliciete plaatjes.

Voor dove jongeren is momenteel geen toegankelijk materiaal over seksuele voorlichting beschikbaar. Net als horende jongeren praten ze onderling wel over seks, maar het ontbreekt aan feitelijke of realistische kennis over seksualiteit.