AMSTERDAM - De Eerste Kamer zal na de zomervakantie een besluit nemen over de elektronische handtekening. Als de Senaat akkoord gaat, heeft de elektronische handtekening dezelfde rechtsgeldigheid als de gewone krabbel.

Voorwaarde voor de geldigheid van de elektronische handtekening is wel dat het uitgegeven moet zijn door betrouwbare partijen (Trusted Third Parties of TTP's). De uitgevers van elektronische handtekeningen zullen een keurmerk krijgen om hun betrouwbaarheid aan te tonen.

Nederland en Groot-Brittannië zijn nu al in overleg om tot wederzijdse erkenning van elkaars keurmerk te komen. Het streven is om ook met andere landen dergelijke afspraken te maken zodat de elektronische handtekening ook buiten Nederland geldig is.

Elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt om de afkomst van elektronische documenten te controleren en te beveiligen tegen wijzigingen, op dezelfde manier als de handgeschreven handtekening wordt gebruikt bij papieren documenten.

Voor de betrouwbaarheid van elektronische handtekeningen is het nodig dat er betrouwbare derde partijen zijn (zoals banken of notarissen) die deze uitgeven en controleren.

/NETVoorstel tot erkenning digitale handtekeningEU akkoord met digitale handtekeningClinton zet krabbel onder elektronische handtekening