BRUSSEL - Internetters moeten over enkele jaren drastisch minder last hebben van onzinmailtjes, de zogeheten spam. De Europese ministers voor Informatie hebben donderdag afgesproken de strijd op te voeren.

Momenteel bestaat ongeveer 60 procent van de mail uit spam, aldus Europese cijfers. Ze belemmeren het gewone mailverkeer en zijn steeds vaker besmet van virussen. De Europese landen gaan gezamenlijke maatregelen nemen, onder meer door te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ook gaan ze elkaar helpen in de strijd en is overleg gepland met niet-Europese landen waar veel spam vandaan komt.

"De politiek heeft het probleem te lang verwaarloosd", zei minister Brinkhorst (Economische Zaken) die de vergadering in Brussel hierover met zijn EU-collega's voorzat. Het onderwerp staat nu hoog op de agenda, zei de minister. Europees commissaris Reding (ICT en Media) beloofde een pro-actieve aanpak, onder meer om de e-business te beschermen.

Een streefpercentage voor de spambeperking wilden Brinkhorst en Reding niet noemen. "We kunnen de spam niet elimineren, wel verminderen', zei Reding. In Nederland hebben internetbedrijven een gedragscode getekend om de onzinmailtjes te bestrijden.