ROTTERDAM - Het onder werktijd privé-surfen op het internet kost zo'n 253.000 manjaren per jaar. Dat schat directeur J. Verschuur van Ernst & Young Leadership op basis van gegevens uit het jaarlijkse rapport Trends in ICT.

Het afgelopen jaar is door werknemers gemiddeld 2,5 uur per week besteed aan privé surfen op het internet onder werktijd. Dat is 80 procent meer dan het jaar daarvoor.

Uit het Trends in ICT-onderzoek blijkt dat de ondervraagde 700 directeuren, managers en andere professionals in totaal 6,2 uur per week surfen, ruim een uur meer dan uit de meting van een jaar eerder bleek. Veertig procent van de surftijd is voor privé-doeleinden.

Uit eerder onderzoek blijkt dat naast privé surfen werknemers onder werktijd ook veel tijd spenderen aan privé-mailen en bellen. "Een ontwikkeling die te denken geeft over efficiëntie en productiviteit in Nederland", aldus Verschuur.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vaker privé op het werk surfen dan mannen. Relatief veel wordt het ook gedaan binnen de dienstensector, handel en distributie en kleine organisaties.