DEN BOSCH - Voor de rechtbank in Den Bosch is dinsdag 300 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van drie weken geëist tegen de man achter de pro-Palestijnse site Dutchpal.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de 53-jarige I.J. uit Schijndel zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat tegen joden.

Holocaust

Op de website waren onder meer artikelen te lezen waarin het bestaan van de holocaust wordt ontkend. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed in maart aangifte tegen de eigenaar en tevens auteur van de website. De inhoud wordt volgens het instituut 'gekenmerkt door anti-joodse stemmingmakerij'. Ook het antidiscriminatieplatform Magenta diende een klacht in.

De Schijndelaar verklaarde bij de rechtbank dat hij niet de bedoeling had mensen te kwetsen. "Ik wilde alleen objectieve informatie geven." Hij plaatste op zijn website een vertaald artikel van Richard Harwood, waarin de moord op zes miljoen joden 'het meest kolossale stuk fictie' wordt genoemd.

waarschuwing

Officier van justitie S. Lukowski toonde zich opgelucht dat achter de website geen gevaarlijke, extreem-rechtse splinterpartij schuil bleek te gaan maar 'een galspuwende zot met weinig relativeringsvermogen'. Toch koos hij ervoor de zaak voor de rechtbank te brengen. Dit omdat J. 'moeilijk tot inkeer bleek te brengen': "Een waarschuwing van het antidiscriminatieplatform was niet genoeg. Pas nadat justitie zich ermee had bemoeid, staakte hij de exploitatie van de website."

Inmiddels is op de website in een Engelstalige mededeling te lezen dat de inhoud van de site is verwijderd na klachten van het CIDI. J. vergelijkt zichzelf daarin met Galileo, die ook niet werd geloofd in zijn tijd.

De Schijndelaar verklaarde zich in het joods-Palestijnse conflict te zijn gaan verdiepen na het lezen van een artikel over een Palestijns jongetje dat voor de ogen van zijn ouders werd neergeschoten in 2000. Raadsvrouw Planting wees erop dat haar cliënt niet de opzet had gehad aan te zetten tot haat of mensen te beledigen. "Mijn cliënt wilde alleen deelnemen aan het publieke debat."

J. verklaarde nog dat hij het vreemd vindt dat hij wordt vervolgd 'voor iets dat al zo lang geleden is gebeurd'. Verder wil hij van de rechtbank graag weten wat er met zijn website moet gebeuren. Hij wil die graag weer openen, eventueel met weglating van de omstreden artikelen. Uitspraak 21 december.