Nederlands film- en televisieproducenten hebben de staat gedagvaard. Ze willen de staat aansprakelijk stellen voor de financiële schade opgelopen door illegaal downloaden.

Volgens de filmmakers doet Nederland te weinig om het illegaal downloaden van films te bestrijden, aldus NRC. Dat terwijl het sinds april 2014 wel verboden is om uit illegale bron te downloaden, nadat het Europees Hof oordeelde.

De mediabedrijven zeggen geld mis te lopen omdat piraterij niet wordt bestreden. Daarnaast zou er ook minder financiering zijn voor de productie van nieuwe films en series.

Als de rechter de aanklagers gelijk geeft, zal er een schadeprocedure worden gestart. Het geld dat hiermee wordt verzameld zou in een speciaal fonds worden gestoken. Dit fonds moet worden gebruikt om de creatieve sector te ondersteunen.

Thuiskopieheffing

In Nederland wordt een thuiskopieheffing gehanteerd om mediabedrijven te compenseren. Dit geld wordt opgehaald bij de aanschaf van bijvoorbeeld een laptop, om te betalen voor een mogelijk gemaakte kopie van een cd of film. 

Volgens de aanklagers is dat een ouderwetse regeling, omdat downloaders vaak niet het originele werk in de kast hebben staan. De Hoge Raad oordeelde in januari dat deze vergoeding de schade van illegaal downloaden niet kan compenseren.

Brief

Een jaar terug stuurden film- en seriemakers een brief naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin een schadevergoeding van 1 miljard euro werd geëist.

In maart 2016 zei de staat niet verantwoordelijk te zijn voor filmpiraterij. Het voorgestelde bedrag werd niet uitbetaald.