BRUSSEL - Een Europees verbod op ongevraagde, meestal commerciële e-mail is in aantocht nu ook het Europees Parlement gewonnen lijkt voor zo'n maatregel. Eerder al kondigden de Europese ministers van telecommunicatie aan een einde te willen maken aan de 'junkmail'.

Aanvankelijk was het parlement tegen zo'n verbod, maar na overleg met de ministers zijn de twee grootste fracties (socialisten en de Europese Volkspartij) bereid het verbod te slikken, meldde een medewerker van de D66-fractie dinsdag. Woensdag is de stemming.

De socialisten, de christen-democraten en D66 pleiten nu voor een spamverbod, de opt-in mogelijkheid waarbij mensen geen spam mogen ontvangen als iemand daar niet om gevraagd heeft. Eerder waren de socialisten en de christen-democraten nog voor een opt-out situatie (spammen mag totdat iemand zich afmeldt).

Het akkoord met de ministers zou niet leiden tot meer bescherming van 'verkeersgegevens' van de telecommunicerende burger. De registratie van 'wie hoe laat met wie belt', wordt door elke lidstaat bij wet geregeld. Er komt geen Europees maximum.

/NETEuropese landen mogen regels junkmail zelf bepalen