EINDHOVEN - De moderne communicatiemogelijkheden van het internet kunnen de eenzaamheid verdrijven van mensen die wegens ziekte, handicap of ouderdom aan huis zijn gebonden. Dat blijkt uit een langlopend experiment van lokale afdelingen van SeniorWeb , het Rode Kruis en de Zonnebloem. De resultaten worden donderdag gepresenteerd tijdens de tweede landelijke manifestatie ICT en samenleving in Eindhoven.

Drie jaar lang volgden onderzoekers en vrijwilligers een klein aantal eenzame, oudere Eindhovenaren die niet of nauwelijks buiten huis komen. Na de proefperiode voelt de helft van de deelnemers zich duidelijk minder eenzaam.

De deelnemers raakten in een isolement door hun leeftijd (65+), een beëindigde loopbaan, verlies van partner, familie en vrienden en gebrek aan mobiliteit. De vijftien proefpersonen kregen een computer met kabelinternetverbinding een webcam en een korte cursus om te leren internetten en e-mailen. Aan het begin, tussentijds en aan het eind van het experiment werd met een vragenlijst gemeten hoe eenzaam de deelnemers zich voelden. De grootste afname troffen de onderzoekers aan tussen het begin van het onderzoek in 2001 en de tussenmeting in 2003.

"Deelnemers reageerden erg positief. De hooggespannen verwachtingen werden overtroffen. Ze leerden omgaan met de computer, versterkten hun relaties met familie of vrienden en vonden nieuwe contacten. Hun zelfvertrouwen nam toe", aldus projectleider L. van Tongeren over het experiment. Het effect kan nog groter worden als de deelnemers bijvoorbeeld ook leren chatten. Een enkeling was niet meer achter de computer weg te slaan, stellen de initiatiefnemers. Iemand kreeg te maken met serieuze nek- en rugklachten en kreeg een computerverbod door de huisarts opgelegd.

Negen van de twaalf deelnemers wilden graag doorgaan met het project. E-mailen en surfen zijn daarvoor de belangrijkste redenen. De meesten hebben geen moeite met de kosten (400 euro per jaar). Het Rode Kruis in Eindhoven gaat het project uitbreiden. De verwachting is ook dat het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem en SeniorWeb op nationaal niveau hetzelfde gaan doen.