AMSTERDAM - Amsterdamse scholieren die verzuimen naar school te gaan, vallen vanaf woensdag direct door de mand. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voor Handel, Verkoop en Administratie in stadsdeel Slotervaart begint met een proef waarbij de school spijbelaars onmiddellijk terecht wijst via een sms.

Als dat niet helpt, krijgen ook ouders, de buurtregisseur en uiteindelijk de leerplichtambtenaar een berichtje via de mobiele telefoon.

Volgens een woordvoerder van de politie werkt het project in Frankrijk al erg goed en zal het sms-systeem bij succes ook op andere scholen worden doorgevoerd. Op deze manier zorg je er volgens hem niet alleen voor dat scholieren in de schoolbanken blijven zitten, maar pak je ook de overlast aan die probleemjongeren tijdens hun vrije uurtjes veroorzaken.