Minister Kamp van Economische Zaken wil naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 een nieuwe wet indienen die de kosten en de overlast van het aanleggen van snel internet moet gaan verminderen.

De nieuwe wet heet de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon). Het Agentschap Telecom zal net als bij de huidige wet, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion), toezicht houden op de naleving ervan. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken donderdag bekend.

Nederland beschikt momenteel over miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, die zowel boven als onder de grond zitten. Minister Kamp vindt dat deze bestaande infrastructuur gebruikt kan worden voor het aanleggen van snel internet.

"Op deze wijze kunnen bedrijven en consumenten optimaal blijven profiteren van de kansen die snel internet biedt. Dit draagt bij aan onze economische groei", stelt de minister.

Wibon vervangt Wion

Eigenaars van de oude infrastructuur kunnen onder de nieuwe wet een 'redelijke vergoeding' voor het medegebruik krijgen. Daarnaast zal de nieuwe wet het mogelijk maken dat een telecombeheerder aan een andere netbeheerder kan vragen de werkzaamheden aan beide infrastructuren te coördineren.

Zo moet het gezamenlijk werken aan de aanleg en verbetering van infrastructuur worden bevorderd en zou de overlast voor omwonenden door graafwerkzaamheden worden beperkt.

Opruimplicht

De zogenoemde opruimplicht van kabels, onderdeel van de Telecommunicatiewet, zal worden gewijzigd. Daardoor zouden de kosten voor beheerders verminderd kunnen worden.

Met de nieuwe wet kan een grondeigenaar, zoals een gemeente, ook later precariobelasting heffen op ongebruikte telefoonkabels. Dat zou straks pas kunnen wanneer de eigenaar meldt dat hij de kabels weg wil hebben en verzocht heeft deze op te ruimen. Nu kan een gemeente na tien jaar de belasting heffen.