DEN HAAG - De uitspraken in zogenoemde hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komen vanaf deze week allemaal op internet.

Het gaat gemiddeld om zestig tot zeventig uitspraken per week, die woensdags na de openbaarmakingszitting op internet worden geplaatst
(www.raadvanstate.nl)

Online publicatie van dergelijke juridische uitspraken is niet nieuw. Al geruime tijd zijn de meeste uitspraken van de rechtbanken ook op internet te lezen. Dat gebeurt op de site
www.rechtspraak.nl