DEN HAAG - Staatssecretatis Van Gennip van Economische Zaken heeft fabrikanten van mobiele telefoons in een brief gevraagd hun klanten op de hoogte te stellen van de gebreken aan de zogeheten Bluetooth-verbinding en ze te melden hoe ze die kunnen verhelpen.

Door de bluetooth-verbinding kan de mobiele telefoon contact maken met andere apparaten, maar het maakt de telefoon ook kwetsbaar voor afluisteren, diefstal van persoonlijke gegevens en het op andermans kosten bellen of sms'en.

In antwoord op Kamervragen van Van Dam (PvdA) schrijft de bewindsvrouw dat fabrikanten maatregelen hebben getroffen, maar dat er ook fabrikanten zijn die gewoon doorgingen met de verkoop van kwetsbare apparaten.