Uit het Amsterdamse ziekenhuis OLVG West is begin deze maand een laptop gestolen met patiëntgegevens. Daar stonden onder meer adresgegevens en afspraken met patiënten van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde op.

Betrokken patiënten zijn per brief ingelicht, meldt het OLVG. De gestolen computer stond uit het zicht en zat vast met een beveiligingskabel, die met geweld kapot is geknipt.

Mogelijk heeft de dief ook inloggegevens bemachtigd. Die lagen in de buurt van de laptop, aldus het ziekenhuis. Dat is in strijd met de regels van het ziekenhuis, "maar dit beleid is hier helaas niet nagevolgd. Wij betreuren dit ten zeerste."

Het ging om een noodcomputer die kan worden gebruikt als het elektronisch patiëntendossier (EPD) niet werkt. Het OLVG heeft aangifte gedaan en het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals sinds vorig jaar verplicht is.