Webwinkel Amazon heeft een voorstel ingediend bij de Europese Commissie waarin het belooft bepaalde concurrentieclausules in contracten met e-bookuitgevers te schrappen.

Dat laat de Europese Commissie dinsdagmiddag weten.

Het bestuurlijke orgaan van de Europese Unie vraagt geïnteresseerden om hun feedback te geven op het voorstel. Op basis daarvan beslist de Europese Commissie of het de voorgestelde wijzigingen van Amazon accepteert.

In het voorstel staat onder meer dat Amazon Europese uitgevers van e-books niet langer contractueel zal verplichten om het bedrijf even gunstige of zelfs gunstigere voorwaarden te bieden dan aan concurrerende e-bookwinkels.

De Europese Commisssie startte in juni 2015 een mededingingsonderzoek naar deze vermoedelijke praktijken. Amazon zou zichzelf via deze clausules mogelijk een oneerlijke concurrentiepositie verschaffen.

Meer beloftes

Amazon belooft verder dat uitgevers van e-books de technologiegigant niet meer op de hoogte hoeven te stellen van de overeenkomsten die zij met andere e-bookwinkels sluiten. Ook krijgen zij de gelegenheid om bestaande contracten, waarin deze clausules nog wel zijn opgenomen, te beëindigen.

Het volledige voorstel zal op een later tijdstip door de Europese Commissie worden gepubliceerd. Daarna hebben geinteresseerde partijen een maand om erop te reageren.

Reactie Amazon

Met het voorstel wil Amazon mogelijk voorkomen dat de Europese Commissie het bedrijf een boete oplegt. In een reactie laat Amazon weten dat het blij is een voorlopige overeenkomst te hebben bereikt met de Europese Commissie. Het bedrijf zegt dat het "de hevige concurrentie in de e-bookmarkt en de voordelen die dat oplevert voor consumenten" verwelkomt.