NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen gaat samen met het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) onderzoeken hoe mensen thuis met internet op de computer omgaan. Tweeduizend Nederlanders worden de komende weken ondervraagd over hun privé-computergebruik en de invloed van internet op hun sociale leven.

Volgens onderzoeksleider prof. R. Eisinga heeft de komst van internet verstrekkende gevolgen gehad voor communicatie, consumptie en tijdbesteding van personen. Over de invloed van internet op het leven van mensen zijn echter nog weinig wetenschappelijke gegevens bekend.

De onderzoekers gaan ook het tv-gedrag vergelijken met het gebruik van internet.