De persoonlijke gegevens van een onbekend aantal Amerikaanse militairen is op straat komen te liggen door een datalek bij een extern bureau dat door het ministerie van Defensie is gecontracteerd.

Onder meer de burgerservicenummers en de standplaatsen van militair medisch personeel is te vinden in de gelekte gegevens, schrijft ZDNet.

Ook gegevens van militairen met de hoogste veiligheidsmachtiging liggen op straat. Het gaat daarbij om mensen binnen Defensie die toegang hebben tot staatsgeheimen en andere gevoelige informatie.

De gegevens waren openbaar door een veiligheidslek in de server van het bedrijf zelf, Potomac Healthcare Solutions, liet veiligheidsonderzoeker Chris Vickery weten.

Medisch personeel

Behalve gegevens van militair personeel, zijn in het lek ook persoonlijke gegevens te vinden van ondersteunend medisch personeel, zoals verplegers, dokters en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg.

Het is niet duidelijk hoe groot het datalek is, maar volgens Vickery was zeker 11 gigabyte aan data te bereiken via het veiligheidslek op de server. Het lek is inmiddels gedicht door Potomac.

De gegevens kunnen worden misbruikt door cybercriminelen voor ideniteitsfraude, maar kan ook interessant zijn voor vijandelijke staten. Het is niet duidelijk of de gegevens door hen zijn ingezien.