Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de 'terughackwet'. Daarbij is gekozen voor een strengere variant, waarbij door de politie gebruikte softwarelekken snel aan de verantwoordelijke makers gemeld moeten worden.

De nieuwe wet Computercriminaliteit III stelt de politie in staat om computers van verdachten in strafonderzoeken te hacken. Het kan gaan om verdachten van cybercrime, maar ook om andere ernstige misdaden waar minstens vier jaar celstraf voor kan worden gegeven.

De Tweede Kamer debatteerde vorige week over het onderwerp en bleek zeer verdeeld over het gebruik van kwetsbaarheden die niet bekend zijn bij softwaremakers (ook wel 'zero-days' genoemd). 

De wet stelde in zijn oorspronkelijke vorm de politie in staat om deze kwetsbaarheden achteraf niet meteen aan techbedrijven te melden, waardoor software onveilig kon blijven. Een amendement van VVD en PvdA, dat door de Kamer werd aangenomen, verplicht politie in veel gevallen om de lekken direct te melden.

Toets

Wil de politie een softwarelek toch nog geheim houden, dan moet de rechter-commissaris daarvoor toestemming geven. Daarbij moet de rechter een "onafhankelijke toets" uitvoeren, zodat het belang van het politieonderzoek niet te makkelijk boven de veiligheid van software wordt gesteld.

D66 probeerde het gebruik van kwetsbaarheden in de wet nog helemaal te voorkomen, maar kreeg hiervoor geen kamermeerderheid. Hetzelfde geldt voor een voorstel van CDA, dat verdachten wilde verplichten om data te ontsleutelen bij een onderzoek.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft. In de Tweede Kamer stemde de PVV tegen de wet. Als de partij dat in de senaat ook doet, kan het wetsvoorstel vermoedelijk hooguit een nauwe meerderheid behalen. Dan moeten VVD en PvdA wel de steun van CDA, ChristenUnie en SGP krijgen.

"Mijn fractie beseft dat de politie de bevoegdheid tot het binnendringen van computers nodig heeft voor het bestrijden van ernstige misdrijven", zei PVV-Kamerlid Lilian Helder dinsdag voor de stemming in de Tweede Kamer.

Haar fractie vindt echter dat de hackbevoegdheid bij te veel soorten misdaden kan worden ingezet. Helder wilde dat dit alleen zou kunnen bij zeer zware misdaden als moord, doodslag en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het kabinet zag daar echter niets in. "Dat laat ons dus geen andere keuze dan tegen stemmen", zei Helder.