AMSTERDAM - Een filmpje op internet toont het weghalen van het bijbelse gebod 'Gij zult niet doden' op een muur in Rotterdam-Noord. Het filmpje is via verschillende weblogs te bekijken.

Kunstenaar Chris Ripke protesteerde tegen de moord op Theo van Gogh met een muurschildering tegenover een moskee in de Insulindestraat. Op het fimpje was te zien hoe schoonmakers, op last van de politie Rotterdam, de leus verwijderden. Een 52-jarige man die probeerde te verhinderen dat de schoonmakers van de gemeentelijke reinigingsdienst hun werk deden, werd gearresteerd. Op de film is zijn protest te zien, zijn arrestatie, de verwarring en een interview met de maker Chris Ripke.

Een politiewoordvoerder stelde donderdag dat het weghalen van de tekst past in de landelijke instructie aan agenten om kort na de moord op Van Gogh extra alert te zijn op mogelijke signalen van onrust en provocaties. De leus is opgevat als provocatie die spanningen zou oproepen.

De D66-fractie Rotterdam heeft vragen aan de gemeenteraad gesteld naar aanleiding van het gebeurde. Zij zijn benieuwd naar de beweegredenen om het bijbelse gebod weg te halen. Een woordvoerder van de D66-fractie snapt niet waarom het gebod weg moest. "Met zulke dingen moet je uiterst zorgvuldig omspringen. Vrijheid van meningsuiting staat hoog in het vaandel bij D66, dit gebod was ook een mening."

D66-kamerlid Lousewies van der Laan zegt in een reactie dat er duidelijkheid moet komen over wat er precies gebeurd is. Ze snapt niet dat een moskee aanstoot kan nemen aan een vredeslievende tekst als deze. Of er vragen worden gesteld in de Tweede Kamer is nog onduidelijk.