De Belastingdienst neemt maatregelen om te voorkomen dat burgers privégegevens van willekeurige anderen te zien krijgen in het Toeslagen-portaal of in brieven.

Begin 2016 bleek dat sommige mensen onder meer het burgerservicenummer en inkomensgegevens van 'spookbewoners' op hun adres zien.

De Autoriteit Persoonsgegevens droeg de Belastingdienst op om de problemen op te lossen. Burgerservicenummers worden daarom deels geanonimiseerd.

In de toekomst zullen aanvragers van toeslagen ook eerst moeten controleren of hun gegevens overeenkomen met de gegevens uit de Basisregistratie Personen. Pas als dat inderdaad het geval is, wordt privacygevoelige informatie getoond.

Met die maatregel moet worden voorkomen dat mensen inzage krijgen in de gegevens van willekeurige anderen. De maatregel moet uiterlijk 1 juni 2017 zijn doorgevoerd, zegt de privacywaakhond.