In het privé-e-mailaccount dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) lange tijd ook voor werkdoeleinden gebruikte, zijn twintig vertrouwelijke documenten aangetroffen.

Onder die documenten zat ook één staatsgeheim met de allerhoogste rubricering Zeer Geheim, schrijft Kamp donderdag aan de Tweede Kamer, na onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR).

Het geheime document betrof een "nota over nog te starten arbeidsvoorwaardenonderhandelingen bij een zelfstandig bestuursorgaan", schrijft Kamp. Er is volgens hem geen vervolgactie nodig vanwege een mogelijk lek van de informatie.

De privémail van Kamp kwam in het nieuws omdat het betreffende account lijkt te zijn getroffen door hackers. Daarvan deed de minister al in 2014 aangifte, maar pas eerder dit jaar kwam dit na onderzoek van Nieuwsuur naar buiten. Het ging volgens het onderzoek vermoedelijk niet om een gerichte actie.

Fout

In eerste instantie zei Kamp zijn privémail te willen blijven gebruiken, maar later erkende hij dat hij fout zat en beloofde hij alleen nog zijn werkaccount te zullen gebruiken voor officiële zaken. Ook andere kabinetsleden gebruikten hun privé-accounts in verschillende mate voor zakelijke doeleinden, zei Kamp, maar zij werden niet inbegrepen in het onderzoek.

Uit de periode van 27 januari 2009 tot en met 12 mei 2016 werden er ruim 23.000 e-mails aangetroffen in het privé-account van Kamp. Daarvan was ongeveer de helft werkgerelateerd.

De documenten zijn ook ter beschikking gesteld aan de AIVD, om te zien of ze informatie bevatten die interessant zou kunnen zijn voor andere lidstaten. Dat was volgens de dienst het geval, maar de AIVD besloot geen vervolgonderzoek in te stellen. De Hoge Raad heeft na inzage van het ADR-rapport besloten dat er geen strafrechtelijk onderzoek hoeft te worden ingesteld.

Aandacht

Kamp schrijft dat de ministeries meer aandacht gaan besteden aan het informeren van medewerkers over informatieveiligheid, en zullen benadrukken dat vertrouwelijke informatie alleen via werkaccounts mag worden besproken.

Het gebruiken van een privé-account voor het verzenden van werk-e-mails mag nog wel, als dat maar "terughoudend en bewust" gebeurt.

'Kabinet is naïef'

D66-Kamerlid Kees Verhoeven reageert fel op de resultaten van het onderzoek. "Dit kabinet is ontzettend naïef", aldus Verhoeven. "Terwijl de Chinese en Russische veiligheidsdiensten meer spioneren dan ooit, gebruiken de Nederlandse ministers hun onveilige privémailaccounts om hun werkmail te versturen."

Verhoeven wil laten onderzoeken of ook andere Nederlandse ministers hun privémail hebben gebruikt als het gaat om gevoelige zaken als de AIVD of grote aanbestedingen. "De reactie van minister Kamp geeft geen antwoord op alle vragen die zijn gesteld", zegt het D66-Kamerlid. "Daarom wil D66 dat er een onderzoek komt naar het gebruik van privémail door de andere ministers."

De partij wil zo snel mogelijk in debat met het kabinet om opheldering te krijgen. "D66 wil weten of er staatsgeheimen gelekt zijn en dat het kabinet stopt met deze naïeve manier van werken", besluit Verhoeven.