Edith Schippers en gemeente Rotterdam winnen Big Brother Awards

Minister Edith Schippers en de gemeente Rotterdam hebben dit jaar de Big Brother Awards gewonnen, omdat ze de privacy van Nederlandse burgers zouden schenden.

De Big Brother Awards worden ieder jaar uitgereikt aan de grootste privacyschenders van het moment. De prijsuitreiking wordt georganiseerd door belangenorganisatie Bits of Freedom. 

Minister Schippers (Volksgezondheid) wint de publieksprijs met 51 procent van de stemmen. Reden daarvoor is een wet die de Tweede Kamer recent aannam, die zorgverzekeraars in meer gevallen inzage kan geven in patiëntinformatie. 

In 2011 werd de minister ook al voor een Big Brother Award genomineerd, wegens haar steun bij het invoeren van een elektronisch patiëntendossier. Toen won ze niet.

Trots

Minister Schippers was niet aanwezig bij de prijsuitreiking, maar reageerde schriftelijk op haar award. Daarin geeft ze aan nog steeds trots te zijn op haar werk met betrekking tot data-uitwisseling, waarvoor ze vier jaar geleden de prijs won.

"Nu krijg ik de award omdat ik met behoud van het medisch beroepsgeheim het mogelijk maak dat gecontroleerd kan worden of zorg daadwerkelijk is verleend", aldus Schippers. "Zorggeld moet worden besteed aan zorg; goed op het premiegeld van mensen passen is mijn missie. Ik ben ook hier er trots op dat ik kan bijdragen."

De prijs ging vorig jaar naar Ivo Opstelten, toen nog minister van Justitie. Hij won de prijs in totaal vier keer.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam won dit jaar de expertprijs, omdat de gemeente keek of nieuwe huurders in de stad bekend zijn bij de politie. Daarmee wil Rotterdam "asociale, criminele of geradicaliseerde" huurders weren. 

Volgens de jury worden burgers in Rotterdam op deze manier preventief in een risicoprofiel geplaatst, zonder dat ze weten of dit gebeurt. Dit kan volgens de experts praktische gevolgen hebben op mensen hun levens.

Rotterdam is één van de vijftien gemeenten die huurders op deze manier controleert, maar wordt gezien als vaandeldrager voor de wet die dit mogelijk moet maken. 

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie in Rotterdam, kon in verband met griep niet aanwezig zijn. In een schriftelijke reactie geeft hij aan goede redenen te hebben voor de nieuwe wetgeving.

"Bij deze maatregel is de leefbaarheid van de wijken en de mensen die er wonen ons vertrekpunt", aldus Schenider. "Het is overigens geen permanente maatregel. Zodra de leefbaarheid verbetert is er geen noodzaak meer voor deze regel."

Open Whisper Systems

De positieve privacyprijs werd dit jaar uitgereikt aan Lilia Kai, een ontwikkelaar bij Open Whisper Systems. Dit omdat het bedrijf dit jaar hielp bij de versleuteling van WhatsApp, waardoor chatberichten privé werden gemaakt.

Tip de redactie