AMSTERDAM - Onderzoek van Dynamic Markets heeft aangetoond dat 93 procent van de laptopgebruikers in Europa het gevaar van spyware niet kent. Slechts 23 procent denkt te weten wat spyware is, maar slechts 7 procent kon daadwerkelijk een goede omschrijving van spyware geven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Websense onder 500 Europese laptopgebruikers, waaronder een groot aantal in Nederland. Uit het onderzoek is verder gebleken dat slechts 2 procent van de Nederlandse gebruikers de term 'spyware' juist kan definiëren. 71 procent heeft zelfs nog nooit van spyware gehoord.

Spyware is software die, meestal zonder dat de gebruiker ervan weet, automatisch op een computer is geïnstalleerd. Deze software verzamelt vervolgens informatie over een gebruiker en geeft die door aan een individu of bedrijf. De gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden of andere - soms zelfs schadelijke - zaken. Een voorbeeld is het registreren van toetsenbordaanslagen en wachtwoordinformatie.

"Spyware is een reëel gevaar, waarbij voorlichting en training een grote rol spelen. Medewerkers infecteren laptops vaak onbewust. Als ze de gevaren voor persoonlijke en bedrijfsdata kenden, zouden ze zeker beveiligingsmaatregelen nemen. Europese organisaties moeten de verantwoordelijkheid nemen om medewerkers te informeren en te trainen. Bovendien moeten ze concreet beleid opstellen voor internetgebruik om te voorkomen dat spyware vertrouwelijke data steelt," aldus de Vice-president van Websense, Geoff Haggart.

/LINK
Spyware.pagina.nl