Een Amerikaanse rechtszaak tegen Airbnb, waarin de verhuursite werd beschuldigd van het faciliteren van discriminatie, is van de baan. Door een clausule in de gebruikersvoorwaarden van het sociale netwerk blijkt het starten van een rechtszaak niet toegestaan te zijn.

In mei werd Airbnb aangeklaagd omdat verhuurders op de site stelselmatig etnische minderheden zouden discrimineren. 

Bij het zien van foto's of namen van zwarte huurders zouden ze ervoor kiezen om hen niet te accepteren. Uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit Harvard bleek dat mensen met "duidelijk Afrikaans-Amerikaanse namen" inderdaad 16 procent meer kans hadden om te worden geweigerd.

De Amerikaan Gregory Selden wilde de site daarom aanklagen in een zogenoemde class-action-rechtszaak, waarmee het mogelijk is om een hele groep mensen te vertegenwoordigen. Selden had echter de voorwaarden van Airbnb geaccepteerd, waarin staat dat zulke rechtszaken niet mogen worden aangespannen. Dat meldt The Verge woensdag.

Het gaat om een clausule die consumenten verplicht om bij klachten een arbitrageprocedure te starten, buiten het normale gerechtssysteem om. Die procedures moeten bovendien individueel worden gestart en kunnen dus niet als groep worden afgehandeld.

Arbitrage

Steeds meer (internet-)diensten nemen een vergelijkbare clausule op in hun voorwaarden. Critici, waaronder Amerikaanse consumentenbonden, zien dit als een manier om consumenten te benadelen en om geschillen achter gesloten deuren te houden.

De clausules zijn in Amerika echter legaal, en consumenten kunnen er weinig tegen doen. Met een speciale campagne willen mensenrechten- en consumentenorganisaties ervoor zorgen dat nieuwe wetgeving wordt aangenomen die de situatie verandert.

De clausule in de voorwaarden van Airbnb geldt alleen voor inwoners van de Verenigde Staten. Mensen uit andere landen kunnen niet tot een arbitrageprocedure worden verplicht.

Effect

Hoewel de rechtszaak van Selden niet van start mag gaan, lijkt het aanspannen hiervan wel een effect te hebben gehad op Airbnb.

Het bedrijf treedt harder op tegen racisme en verplicht gebruikers sinds deze maand om nieuwe gebruikersvoorwaarden te accepteren. Daarin moeten zij beloven dat zij niet discriminerend zullen handelen naar medegebruikers. Ook kunnen steeds meer appartementen direct worden gehuurd, zonder dat de verhuurder zijn huurder eerst nog kan keuren.