DeepMind, een bedrijf dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie, wil computers verbanden laten leggen uit het eigen geheugen. 

Dat proces legt DeepMind uit in een onderzoeksdocument. DeepMind is een bedrijf van Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Het bedrijf wil machine learning gebruiken om bepaalde processen en beelden te herkennen, net als bij bestaande systemen voor kunstmatige intelligentie. Machine learning wordt al gebruikt om computers specifieke zaken te laten herkennen, maar indirecte verbanden tussen informatie worden nog vrij weinig gelegd.

Door het systeem toegang te geven tot het volledige geheugen over eerdere ontdekkingen, kunnen connecties worden gemaakt. Een computer kan hierdoor ontdekkingen maken waar een gebruiker niet specifiek om vraagt. 

Een computer zou hierdoor de relaties tussen meerdere mensen herkennen, terwijl alleen de directe relaties tussen een paar mensen worden aangegeven. Met halve stukken informatie kan op deze manier een stamboom van een familie worden samengesteld.

Een kunstmatige intelligentie van DeepMind versloeg eerder een professionele speler in het bordspel Go.