De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een stichting op de vingers getikt die kleinkinderen in contact probeert te brengen met hun grootouders.

Op de site van de Stichting Voor Mijn Kleinkind kunnen grootouders die onvrijwillig geen contact hebben met hun kleinkinderen een oproep plaatsen aan hun nageslacht.

De bedoeling is dat zulke berichten via zoekmachines vindbaar zijn, waarna kleinkinderen in contact kunnen treden met hun opa's en oma's.

Volgens de AP is deze praktijk echter in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. "Uit zo'n oproep tot contact kun je afleiden dat er problematische familieomstandigheden zijn", zegt vicevoorzitter Wilbert Tomeen. "Dat is heel erg gevoelige informatie over een kind en diens ouders."

Tijdens het onderzoek van de AP werd de toegang tot de oproepen al beperkt. Sitebezoekers moesten een wachtwoord aanvragen en toestemming van de betreffende grootouders krijgen. Dat is volgens de waakhond alsnog onvoldoende garantie dat alleen kleinkinderen een bepaald bericht kunnen lezen.

De stichting moet daarom helemaal ophouden met het publiceren van de oproepen. Gebeurt dat niet, dan kan een boete of een dwangsom worden opgelegd.