Een volgend kabinet moet serieus werk maken van beveiliging tegen digitale bedreigingen. Er moet stevig geïnvesteerd worden om Nederland veilig te houden op ICT-gebied.

Dat staat volgens de NOS in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Cyber Security Raad, een adviesorgaan van het kabinet.

Er staat verder ook in dat de overheid serieus werk moet maken van het op orde brengen van de ICT-beveiliging van zichzelf en dat er een speciale hoge ambtenaar moet komen die zich met ICT-beveiliging bezig houdt. Die moet ook een actieplan opstellen voor het volgende kabinet om de beveiliging te verbeteren.

Het rapport pleit er ook voor dat bedrijven meer moeten investeren in digitale beveiliging. Bedrijven zouden 10 procent van hun ICT-budget moeten reserveren voor beveiliging. Mogelijk zou dat zelfs via wetgeving afgedwongen kunnen worden.

Onderwijs

Ook moet er meer aandacht voor digitale vaardigheden komen in het onderwijs, zodat kinderen beter weten wat voor gevaren er dreigen in de digitale wereld en hoe zij daarmee om kunnen gaan.

Daarnaast moeten politie en justitie volgens het rapport meer bevoegdheden krijgen. Dat zit al langer in de pijpleiding. Zo is de controversiële terughackwet momenteel in behandeling in de Tweede Kamer. Daarin krijgt de politie onder meer de bevoegdheid om de computers van verdachten te hacken.