De Tweede Kamer is ontevreden over de manier waarop het kabinet het eID-stelsel, de beoogde opvolger van DigiD, wil invoeren.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer kreegt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) donderdag veel kritiek. VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé zei dat het kabinet "druk bouwt aan het eID-huis, maar de fundering ontbreekt".

De bedoeling is dat het inlogmiddel DigiD wordt vervangen door een breder eID-stelsel, dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt opgericht. Er wordt gewerkt aan verschillende inlogmiddelen die zowel bij de overheid als bij bedrijven bruikbaar zullen zijn.

Met de inlogmethodes worden al proeven uitgevoerd, maar ondertussen ontbreekt nog de "uniforme set van eisen" waar alle middelen aan moeten voldoen. Ook wordt nog gewerkt aan een wetsvoorstel dat het invoeren van het eID mogelijk zou maken.

SP-Kamerlid Ronald van Raak zei bezorgd te zijn dat nu al een systeem wordt gebouwd dat uiteindelijk niet in de smaak zal vallen bij de Kamer. "Het idee dat we pilots hebben, middelen gaan uitwerken en vervolgens een fundament gaan bouwen, dat lijkt me geen goed idee."

eRijbewijs

Verschillende Kamerleden wezen op kritische rapporten over de eID-plannen, waaronder van de Algemene Rekenkamer. PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug riep de minister op beter te letten op de privacyzorgen die de Autoriteit Persoonsgegevens eerder deze week uitte over het eID-stelsel.

Op zijn beurt zei Plasterk dat de Kamer van plan blijft om het eID-stelsel in de komende twee jaar geleidelijk uit te rollen. In 2018 moet een overheidsinlogmethode met het hoogst mogelijke beveiligingsniveau beschikbaar komen.

Burgers moeten dan bij de overheid kunnen inloggen via de chip in een eRijbewijs of id-kaart, met bijbehorende pincode. Deze veiligere inlogmethode moet er ook voor kunnen zorgen dat de overheid en de zorg meer gegevens digitaal beschikbaar kunnen stellen.

Plasterk wil voor het eind van het jaar de voorwaarden voor eID-aanbieders, het wetsvoorstel en een financiële uitleg over het systeem openbaar maken.