Sinds de invoering van de meldplicht datalekken begin dit jaar hebben 172 van de 390 Nederlandse gemeenten (44 procent) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van een datalek. 

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht, en moeten bedrijven en instanties aan de bel trekken als er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens van burgers. 

Sinds de invoering van de meldplicht zijn er in totaal zo’n 3.600 meldingen binnengekomen bij de AP, meldt de privacywaakhond aan NU.nl. In totaal meldden al 172 gemeenten zich bij de toezichthouder. Sommige gemeenten meldden meerdere lekken, waardoor het totale aantal gemeentelijke datalekken boven de driehonderd ligt.

Over de aard van de datalekken, of om welke gemeenten het precies gaat, wil de toezichthouder niets zeggen. Het zou kunnen gaan om een verloren usb-stick of telefoon, maar ook een gekraakte database. 

Ondersteuning

De AP benadrukt dat het aantal datalekken bij bedrijven en overheidsinstanties in werkelijkheid nog hoger kan liggen. "We kijken ook heel goed naar de niet-melders."

"Dit laat zien dat de gemeenten de zaken op orde moeten brengen", zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij legt de fout voor een deel bij het takenpakket van de gemeenten, dat sinds dit jaar is vergroot. "De beveiliging van gegevens is een verantwoordelijkheid van de regering. Den Haag moet veel meer ondersteuning gaan bieden."