RIJSWIJK - Het Algemeen Nederlands Persbureau heeft een kort geding aangespannen tegen persbureau Novum Nieuws. Het ANP wil via de rechter voorkomen dat Novum nog langer via valse toegangscodes inbreekt in de ANP-computers.

Na onafhankelijk onderzoek is vast komen te staan dat Novum stelselmatig en op grote schaal de ANP-artikelen via deze valse codes ophaalt en gebruikt voor zijn eigen berichtgeving, stelt het ANP. De ANP-berichten zijn alleen toegankelijk voor betalende klanten en Novum Nieuws is dat niet.

Maandenlang

"Al maandenlang kreeg de leiding van het ANP signalen van zijn staf en correspondenten dat er voortdurend verrassende overeenkomsten te zien waren tussen de kopij van ANP en de stukken van Novum.

Dat bleek niet alleen uit teksten die in wisselende mate overlappend waren en uit overgenomen foutjes, maar evenzeer uit signalen van woordvoerders en andere zegslieden van het ANP", aldus hoofdredacteur R. de Spa van het ANP. "Het aantal van deze meldingen groeide zo sterk dat de leiding van het ANP heeft besloten om een onderzoek uit te laten voeren."

Met digitale detectie, tekst- en tijdanalyse en getuigenverklaringen is vastgesteld dat Novum zich dagelijks met valse codes toegang heeft verschaft tot de besloten nieuwsvoorziening van het ANP.

Geen abonnement

Novum heeft geen abonnement en heeft dus geen recht op deze toegang, maar heeft er niettemin continu gebruik van gemaakt. Op basis van de ANP-feed heeft Novum stelselmatig artikelen gemaakt die opvallende overeenkomsten vertoonden, constateert het ANP op basis van het onderzoek.

"Pogingen van het ANP om Novum de ernst en de schadelijkheid van zijn handelwijze te laten inzien, hebben niet tot het gewenste resultaat geleid", concludeert De Spa. "Vandaar dat het ANP zich tot de rechter heeft gewend."

Reactie Novum

In een verklaring zegt Novum dat uit een eigen intern onderzoek is gebleken dat één redactielid "gedurende enige tijd toegang blijkt te hebben gehad" tot de berichten van het ANP.

"Gebleken is dat een nieuwe werknemer, van wie het dienstverband is aangevangen op 1 april 2004, zonder medeweten en/of toestemming van directie en hoofdredactie van Novum, gebruik heeft gemaakt van de username en password van vorige werkgevers. De bewuste werknemer heeft de username en password ook aan andere redacteuren binnen Novum ter beschikking gesteld, wederom zonder medeweten en/of toestemming van directie en hoofdredactie."

Ontslag

Novum zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. Er zijn technische beveiligingen aangebracht, zodat niet meer op het ANP kan worden ingelogd, laat Novum weten. Ook is de redacteuren te verstaan gegeven dat "dergelijk gedrag" niet wordt getolereerd op straffe van ontslag op staande voet.

Volgens Novum heeft het meelezen met het ANP uitsluitend tot doel gehad om de producten te vergelijken. "Novum spreekt uitdrukkelijk tegen dat zij enig voordeel heeft gehad, zoals het ANP beweert. Uit eigen intern onderzoek zou zijn gebleken dat de door het ANP geselecteerde en als bewijs opgevoerde berichten "zonder uitzondering volledig gebaseerd waren op Novum's bronnen."

Monopolie

Novum meent verder dat het als concurrent van "monopoliehouder ANP" wordt geconfronteerd met een "vooropgezet juridisch plan", waarbij het ANP "moedwillig tot doel heeft de goede reputatie die Novum de afgelopen vijf jaar heeft opgebouwd, onherstelbaar te beschadigen."

Volgens ANP-hoofdredacteur R. de Spa heeft het ANP niets tegen concurrentie. "Wel tegen oneerlijke concurrentie." Het kort geding dient op 28 oktober voor de rechtbank in Amsterdam.