De Raad van State wil dat de regering in de nieuwe versie van de Telecomwet beter uitlegt voor welke misdrijven de opgeslagen bel- en internetgegevens gebruikt zouden moeten worden.

Die wet is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is het advies van de Raad van State ook openbaar geworden. Daarin staat onder meer dat in het wetsvoorstel de misdrijven waarvoor de gegevens ingezien mogen worden, beter omschreven moeten worden.

Nederland kende tot het voorjaar van 2015 al een bewaarplicht voor telecomgegevens. Een rechter zette daar echter een streep door omdat hij vond dat de persoonlijke levenssfeer van mensen te ernstig wordt geschonden.

Waarborgen

Minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie deed daarop vorig jaar oktober een voorstel voor een nieuwe bewaarplicht. Daarin stond onder meer dat een officier van justitie in het vervolg eerst de toestemming van een rechter-commissaris moet hebben voordat bewaarde gegevens ingezien mogen worden.

Ook zorgt de nieuwe wet ervoor dat de gegevens die bewaard worden, in de Europese Unie bewaard worden. Op die manier wil Van der Steur ervoor zorgen dat het toezicht op de opgeslagen persoonsgegevens volgens Europese regels gebeurt.

Metadata

De bewaartermijn wordt zes maanden voor internetgegevens als IP-adressen en twaalf maanden voor telefoondata als nummers en de duur van een gesprek. Daarbij gaat het alleen om metadata: de inhoud van gesprekken wordt nooit opgeslagen. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het voorstel inhoudelijk gaat behandelen.