DEN HAAG - Veel christelijke scholen blokkeren op hun computers internetpagina's die informatie verschaffen over homoseksualiteit en veilig vrijen. Dat stelt de aan D66 gerelateerde politieke jongerenorganisatie Jonge Democraten. D66 gaat hierover vrijdag vragen stellen aan minister Van der Hoeven van Onderwijs.

Internetaanbieder Zeelandnet levert bijvoorbeeld het spam-filter Kliksafe, dat behalve sekssites ook sites met gewone informatie over homoseksualiteit en safe seks weert. Dit filter vindt gretig aftrek bij reformatorische scholen, aldus D66.

Sites die leerlingen van die scholen niet kunnen bekijken zijn bijvoorbeeld de sites van de homobladen Expreszo en de Gaykrant, maar ook die van jongerenomroep BNN. D66 wil dat minister Van der Hoeven ook dit voorbeeld van gebrekkige voorlichting over homoseksualiteit mee neemt in de maatregelen die zij heeft toegezegd om discriminatie van homojongeren in het middelbaar onderwijs tegen te gaan.

Leerlingen

"Leerlingen moeten zelf de kans krijgen informatie in te winnen over onderwerpen die hen bezig houden", stelt een zegsman namens D66-parlementariër Lousewies van der Laan. "Het is naïef en discriminerend om te doen alsof homoseksualiteit niet bestaat." De partij wil ook van Van der Hoeven weten op welke schaal scholen de informatieve sites over seksualiteit weren.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg de minister van Onderwijs en staatssecretaris Ross van Emancipatie vorige week om concrete plannen tegen homodiscriminatie nadat het homojongerenmagazine Expreszo was geweigerd door tientallen christelijke en zwarte scholen. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat meer dan veertig procent van de jonge homoseksuelen op school wordt gediscrimineerd en fysiek gemolesteerd.