De zorgen van de Europese privacywaakhonden over het zogenoemde Privacyschild zijn ondanks aanpassingen nog niet weggenomen. Er ontbreekt volgens hen nog steeds een verzekering dat de Amerikanen niet ongericht Europese persoonsgegevens kunnen verzamelen. 

Het Privacyschild is een verdrag waarin wordt geregeld hoe Amerikaanse bedrijven de privégegevens van Europese gebruikers op Amerikaans grondgebied mogen opslaan. 

Het is de opvolger van het Safe Harbor-verdrag, dat eind 2015 ongeldig werd verklaard door het Europees Hof, omdat dat in strijd was met de Europese privacyregels. Zo'n vierduizend bedrijven, waaronder Google-moederbedrijf Alphabet, maakten gebruik van het Safe Harbor-akkoord en zaten in de tussentijd in een juridisch grijs gebied.

Aanpassingen

De Artikel 29-werkgroep, zoals de Europese privacywaakhonden gezamenlijk heten, uitte in april al ernstige zorgen over het conceptverdrag. De tekst zou te vaag zijn en ook de grote zorgen over massasurveillance werden niet weggenomen. 

Het verdrag is inmiddels goedgekeurd door de Europese lidstaten. In het definitieve verdrag is een aantal van die punten overgenomen, maar zijn nog niet alle zorgen weggenomen, zo schrijft de Nederlandse privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Zo is er volgens de Artikel 29-werkgroep niet vastgelegd dat de aan te stellen ombudspersoon zijn of haar werk objectief zal uitvoeren. 

Ook is er volgens de privacywaakhonden nog steeds geen verzekering dat er niet meer op grote schaal ongericht data zal worden verzameld door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat er juist op dat punt nog onenigheid is, is opmerkelijk. Het was juist de ongerichte massasurveillance waardoor het Europees Hof een streep zette door de voorganger van het Privacyschild.

Wassen neus

“Het Europees Hof van Justitie zal het Privacy Shield in de vorm die de Europese Commissie nu voorstelt, waarschijnlijk snel naar de prullenbak verwijzen”, waarschuwde GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini eerder al.

D66-europarlementariër Sophie in 't Veld noemde het verdrag "niet overtuigend". Volgens In 't Veld bevat het Privavyschild "elementen die er op papier prima uitzien, maar in de praktijk een wassen neus zijn".

De privacywaakhonden zullen op zijn vroegst pas stappen ondernemen tijdens de eerste jaarlijkse evaluatie van het verdrag, die vermoedelijk in de zomer van 2017 zal plaatsvinden.