De browser Firefox gaat "niet-essentieel" gebruik van de plugin Flash binnenkort standaard blokkeren.

Mozilla, maker van de browser, zegt dat gebruikers een te groot beveiligingsrisico lopen met Flash, en dat de plugin ook slecht is voor de prestaties en stabiliteit van de browser.

In augustus zullen niet-essentiële Flash-elementen in websites daarom standaard worden geblokkeerd. 

Mozilla legt niet exact uit hoe wordt bepaald wat wel en niet essentieel is, maar Flash-advertenties zullen vermoedelijk niet meer worden getoond. Het bedrijf zegt de lijst van Flash-blokkades te zullen blijven uitbreiden. 

In 2017 worden alle Flash-elementen standaard geblokkeerd en moeten gebruikers nog klikken voordat zo'n element alsnog wordt getoond. Dat geldt ook voor andere plugins, zoals Microsoft Silverlight.

De aankondiging volgt op een vergelijkbare stap van Google, dat eerder zei Flash standaard te willen blokkeren in zijn browser Chrome.