Het Privacyschild, een nieuw dataverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten, treedt dinsdag in werking.

De opvolger van het afgekeurde Safe Harbor-akkoord is dinsdag officieel aangenomen door de Europese Commissie, en lidstaten moeten zich er meteen aan houden.

In het verdrag wordt geregeld hoe Amerikaanse bedrijven de privégegevens van Europese gebruikers op Amerikaans grondgebied mogen opslaan. Zo'n vierduizend bedrijven maakten gebruik van het Safe Harbor-akkoord en zaten nu in een juridisch grijs gebied.

Het Privacyschild moet betere privacybescherming bieden dan het eerdere verdrag, dat door het Europees Hof van Justitie naar de prullenbak werd verwezen.

Limieten

Er zitten onder meer sterkere limieten aan de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot de gegevens van Europeanen. Ook kunnen Europese burgers bezwaar maken tegen toegang tot hun data, waar daar eerder geen mogelijkheid toe was.

Ook kunnen burgers naar hun lokale databerschermingswaakhond stappen, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, om te klagen over de manier waarop Amerikaanse bedrijven met hun gegevens omgaan. De Europese waakhond kan de klacht dan bespreken met de Amerikaanse evenknie. Het Privacyschild zal jaarlijks worden herzien door de EU en de VS. 

Privacywaakhonden uitten zich eerder nog sceptisch over het verdrag, omdat privégegevens in de VS nog altijd minder goed zouden worden beschermd dan in Europa. Europarlementariërs van D66 en GroenLinks zeggen dat de regels in het Privacyschild nog altijd te onduidelijk zijn, en dat privacy onvoldoende wordt gewaarborgd. Het CDA heeft juist vertrouwen in het nieuwe akkoord.

Het lijkt waarschijnlijk dat ook het Privacyschild uiteindelijk weer getoetst zal worden door het Europees Hof.